Chủ tịch HĐTV TKV Lê Minh Chuẩn kiểm tra sản xuất tại Than Vàng Danh
Thứ Năm, ngày 02/03/2017

Ngày 2/3/2017, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Lê Minh Chuẩn đã có buổi làm việc và kiểm tra tình hình sản xuất, tiêu thụ tại Công ty CP than Vàng Danh. Cùng đi có Ủy viên HĐTV Phạm Văn Mật và cán bộ các ban chuyên môn của Tập đoàn.

Theo báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh 2 tháng đầu năm 2017 và tiến độ thực hiện một số dự án đầu tư trọng điểm của Công ty, bước vào thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2017, Công ty CP than Vàng Danh gặp rất nhiều khó khăn do công tác tiêu thụ chậm, than tồn kho tăng, diện sản xuất phần lò bằng kết thúc, tập trung khai thác 3 dự án giếng, điều kiện khai thác xuống sâu, vào xa… Song được sự quan tâm chỉ đạo của Tập đoàn, lãnh đạo Công ty đã triển khai các giải pháp điều hành SXKD theo hướng: “Chủ động - Sáng tạo - Quyết liệt’’ được đông đảo CNCB đồng thuận. Kết thúc tháng 2 các chỉ tiêu sản xuất chính như than nguyên khai, mét lò đào mới đều cơ bản đạt kế hoạch đề ra, riêng sản lượng tiêu thụ đạt thấp do than Vàng Danh - Uông Bí - Nam Mẫu tiêu thụ chậm. Tiền lương bình quân đạt trên 10,5 triệu đồng/người/tháng. Các hoạt động VH -TT vẫn được duy trì và tổ chức theo kế hoạch tạo không khí vui khỏe trong CNVC…

Sau khi đi kiểm tra tiến độ Dự án tuyển Vàng Danh, kiểm tra sản xuất tại khu vực - 175 Giếng Vàng Danh và nghe báo cáo của lãnh đạo Công ty, đồng chí Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Lê Minh Chuẩn đã chia sẻ những khó khăn của Than Vàng Danh, đặc biệt công tác tiêu thụ. Đây cũng là khó khăn chung của TKV do giá than trên thế giới giảm sâu, cạnh tranh gay gắt. Đồng chí yêu cầu các ban chuyên môn cần có giải pháp tăng cường tiêu thụ than Vàng Danh để giảm bớt khó khăn cho Công ty và đề nghị lãnh đạo Công ty tiếp tục phát huy truyền thống đơn vị anh hùng; lãnh đạo chỉ đạo CNVC- LĐ cùng vượt qua khó khăn xây dựng Công ty phát triển theo hướng: Mỏ sạch - Mỏ an toàn - Mỏ hiện đại.