Bồi dưỡng nghiệp vụ kỹ năng thẩm định giá, đàm phán hợp đồng và chế độ chính sách thuế mới
Thứ Tư, ngày 13/09/2017

Vừa qua, tại trụ sở điều hành Tổng Công ty CN Hóa chất mỏ - Vinacomin đã diễn ra Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ kỹ năng thẩm định giá, đàm phán hợp đồng và chế độ chính sách thuế mới.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Trưởng phòng và chuyên viên các phòng: Kế toán, Kiểm toán, Kế hoạch điều hành, Thương mại Tổng Công ty; Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng: Kế hoạch, Kỹ thuật, Trưởng ban Kế toán các đơn vị, chi nhánh trực thuộc.

Tại Hội nghị, các học viên đã được nghe các đồng chí Vũ Xuân Tùng - Ủy viên HĐTV, Phó trưởng phòng kiểm toán Công ty Kiểm toán AASC; Nguyễn Thị Cúc - Chủ tịch Hội tư vấn thuế Việt Nam; Đỗ Công Ân - Uỷ viên thường trực HĐTV TCT; Lê Hồng Yến - Kế toán trưởng TCT; Phạm Hồng Thanh - Trưởng phòng KHĐH TCT; Nguyễn Thùy Trang - PP Kiểm toán TCT hướng dẫn về quy trình mua sắm vật tư, hàng hóa, dịch vụ; kỹ năng thẩm định giá mua sắm vật tư, hàng hóa, dịch vụ; một số vấn đề cần lưu ý về chính sách thuế áp dụng trong doanh nghiệp, giá thành sản xuất, giá thành tiêu thụ Tổng Công ty; kỹ năng soạn thảo, đàm phán, thương thảo hợp đồng kinh tế và một số vấn đề cần lưu ý trong quản lý tài chính và lập báo cáo quyết toán trong Tổng Công ty.

Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ kỹ năng thẩm định giá, đàm phán hợp đồng và chế độ chính sách thuế mới đã mang lại kết quả ngoài mong đợi của lãnh đạo TCT, đúng với thực trạng hiện nay và đã tháo gỡ được một số vướng mắc trong SXKD mà một số đơn vị gặp phải.