02:37 ICTThứ Ba, 09/08/2022 THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 15 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM (25/5/2007 - 25/5/2022)!
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Tài liệu tham khảo phục vụ sinh hoạt chi bộ tháng 04 năm 2021
Thứ Ba, ngày 06/04/2021

Tài liệu tham khảo phục vụ sinh hoạt chi bộ tháng 04 năm 2021

I - ĐIỂM TIN TÌNH HÌNH THẾ GIỚI VÀ TRONG NƯỚC NỔI BẬT

1.1. Tin vắn kinh tế thế giới

  • UNCTAD dự báo kinh tế thế giới phục hồi tăng trưởng 4,7% năm 2021
  • Cục Dự trữ liên bang Mỹ duy trì lãi suất ở mức thấp
  • Hội nghị cấp cao Mỹ-Trung Quốc thảo luận vấn đề thương mại và công nghệ
  • Trung Quốc và EU tiến hành các thủ tục cuối cùng để ký kết Hiệp định đầu tư
  • Ủy ban Châu Âu đề xuất thiết lập "chứng chỉ xanh kỹ thuật số"
  • Anh cảnh báo lệnh cấm xuất khẩu vaccine Covid-19 của EU
  • Chính phủ Thái Lan phát động chiến dịch “Made in Thái Lan” nhằm thúc đẩy sử dụng các sản phẩm nội địa
  • Moody’s nâng triển vọng tín nhiệm quốc gia của Việt Nam lên tích cực

              (Nguồn: Bản tin tổng hợp Kinh tế quốc tế - Phòng HTQT, VP TKV)

1.2. Tình hình thời sự, chính trị nổi bật trong nước

* Xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Trong hai ngày 27 - 28/3/2021, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng theo hình thức trực tuyến toàn quốc từ điểm cầu Trung ương tại Phòng họp Diên Hồng (Nhà Quốc hội) kết nối với 67 điểm cầu các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và đường truyền mở rộng đến hơn 7.300 điểm cầu cơ sở. 

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã kết nối trực tuyến từ điểm cầu Trung ương đến 709 điểm cầu với 62.569 đại biểu tham dự (trong đó, có 3 điểm cầu của Đảng ủy Khối tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, 25/35 đảng ủy trực thuộc kết nối với điểm cầu của Đảng ủy Khối). Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đã kết nối với Hội nghị trực tuyến tại hai điểm cầu (Hà Nội và Quảng Ninh) với hơn 200 cán bộ chủ chốt của Đảng bộ TKV tham gia học tập.

Tại Hội nghị, các đại biểu nghe báo cáo viên là các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư khóa XIII trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng các văn kiện Đại hội XIII của Đảng hoặc được phân công theo lĩnh vực, quán triệt các chuyên đề: “Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; “Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025”; “Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; “Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam”; “Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia”.

Nội dung các chuyên đề tập trung vào những vấn đề cốt lõi, nhận thức mới, tư duy mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng; khẳng định những thành tựu, nắm vững các bài học kinh nghiệm từ thực tiễn 35 năm đổi mới đất nước, nhất là 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII; nhận diện đầy đủ và sâu sắc về thuận lợi, thời cơ cũng như khó khăn, thách thức, nhiệm vụ của cách mạng nước ta trong thời gian tới; liên hệ và vận dụng phù hợp theo yêu cầu, điều kiện cụ thể của địa phương, cơ quan, đơn vị, nhằm xác định và chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII do Ban Bí thư tổ chức là hội nghị được triển khai đầu tiên, thể hiện tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Thành công của Hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng về mặt nhận thức đối với cán bộ, đảng viên, nhất là đối với cấp ủy các cấp, là cơ sở quan trọng để các tổ chức đảng tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và các tổ chức đảng phải quán triệt những quan điểm lớn, những nội dung cơ bản, nội dung mới và cốt lõi trong các văn kiện Đại hội đã được báo cáo viên truyền đạt; tiếp tục triển khai tổ chức các hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nội dung các văn kiện Đại hội XIII của Đảng ở địa phương, đơn vị cho các cán bộ, đảng viên chưa được dự Hội nghị này theo Hướng dẫn số 03, ngày 18/3/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng ở các cấp, yêu cầu bảo đảm chất lượng và đúng tiến độ.

Các đồng chí trong cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị phải trực tiếp thực hiện việc quán triệt tại địa phương, cơ quan, đơn vị mình; lựa chọn nội dung, hình thức tổ chức phổ biến, nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền phù hợp với đối tượng cán bộ, đảng viên sao cho hiệu quả thiết thực, tránh hình thức, khắc phục tình trạng ngại học, lười học lý luận chính trị trong cán bộ, đảng viên như Đại hội XIII đã khẳng định; tạo ra sự thống nhất nhận thức và hành động trong toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội XIII trở thành hành động cụ thể trong thực tiễn.

Ngay sau Hội nghị này, đề nghị các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội, có sự thống nhất với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cấp trên và của cấp mình, nhất là các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ. Các mục tiêu của cơ quan, đơn vị, địa phương đề ra phải có tính chiến đấu cao, thể hiện ý chí, quyết tâm khát vọng vươn lên của từng cấp, từng ngành, từng tập thể, cá nhân và có giải pháp thực hiện đảm bảo khả thi, hiệu quả. Các cơ quan chức năng chỉ đạo các cơ quan báo chí, phương tiện truyền thông đại chúng, báo cáo viên các cấp và tuyên truyền ở cơ sở đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến rộng rãi tới đông đảo quần chúng nhân dân trong nước và kiều bào ta ở nước ngoài về những nội dung cơ bản của các văn kiện Đại hội XIII của Đảng; chú trọng đấu tranh phản bác các quan điểm lệch lạc, sai trái, thù địch và định hướng dư luận xã hội theo đúng phương châm lấy xây làm chính, lấy đẹp dẹp xấu, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực, góp phần quan trọng củng cố niềm tin vững chắc vào mục tiêu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Song song với các nhiệm vụ đó, Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, các đảng ủy trực thuộc Trung ương cần chủ động, tích cực tham mưu cho cấp ủy đảng đẩy mạnh tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; phối hợp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xây dựng triển khai chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội gắn với thực tiễn của địa phương, đơn vị, đảm bảo đồng bộ, thiết thực, hiệu quả.

Các cơ quan giảng dạy, nghiên cứu lý luận chính trị của Đảng bám sát Nghị quyết và các văn kiện Đại hội Đảng; khẩn trương xây dựng nội dung, cập nhật, bổ sung hoàn thiện chương trình, giáo trình giảng dạy lý luận sát với từng đối tượng cụ thể và xây dựng các chương trình, các đề tài nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tổ chức học tập và thực hiện Nghị quyết một cách thường xuyên; cấp ủy, người đứng đầu các địa phương, đơn vị, lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện nghị quyết, biểu dương, khen thưởng những đơn vị làm tốt, nhắc nhở, phê bình, xử lý theo quy định của Đảng đối với các đơn vị, cá nhân thực hiện không nghiêm túc hiệu quả.

* Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV - Kỳ họp "cầu nối" chuyển giao nhiệm kỳ

Kỳ họp thứ 11 là kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XIV. Gần 5 năm qua, Quốc hội đã nỗ lực cùng Chủ tịch nước, Chính phủ, các cơ quan, tổ chức hữu quan hoàn thành trọng trách được giao, tạo nên sức mạnh tổng hợp để cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa vô cùng quan trọng, nâng cao vị thế, uy tín của đất nước, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Trong nhiệm kỳ qua, tình hình thế giới diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường; trong nước bên cạnh những thời cơ, thuận lợi còn những khó khăn, thách thức đan xen, thiên tai, dịch bệnh liên tiếp xảy ra, đặt ra nhiều yêu cầu mới. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, các cơ quan trong bộ máy nhà nước đã phối hợp chặt chẽ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, vượt qua khó khăn, thách thức, không ngừng cải tiến, đổi mới, luôn hành động vì lợi ích của nhân dân, quốc gia, dân tộc.

Kỳ họp là dịp để đánh giá, nhìn nhận lại những thành tựu, kết quả đã đạt được, những tồn tại, hạn chế trên các lĩnh vực lập pháp, hành pháp, tư pháp và các mặt công tác khác, từ đó phân tích rõ nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm để làm cơ sở cho việc tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động trong nhiệm kỳ tới, tạo thế và lực đưa đất nước vững vàng bước vào thời kỳ phát triển mới. Có thể nói, đây là kỳ họp mang tính cầu nối, góp phần vào việc chuyển giao nhiệm kỳ của các cơ quan trong bộ máy nhà nước.

Tại kỳ họp này, Quốc hội dành thời gian thỏa đáng để thảo luận, đánh giá công tác nhiệm kỳ khóa XIV của Quốc hội; xem xét các báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của: Chủ tịch nước, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước. Trên cơ sở đó, sẽ xem xét, thông qua Nghị quyết về tổng kết công tác của các cơ quan trong bộ máy nhà nước nhiệm kỳ 2016-2021.

Đồng thời xem xét, quyết định việc miễn nhiệm, bầu, phê chuẩn một số nhân sự cấp cao trong bộ máy nhà nước để ổn định về mặt tổ chức và cán bộ, đáp ứng kịp thời yêu cầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trên cơ sở đó, kiện toàn Hội đồng Bầu cử quốc gia để tiếp tục chỉ đạo công tác bầu cử.

Xem xét, thông qua dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi); xem xét, quyết định số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của Hội đồng nhân dân TP. Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026. Nghe các báo cáo về: tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 11; kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV; kết quả hoạt động của Hội đồng bầu cử quốc gia từ khi thành lập đến tháng 3/2021. Nghiên cứu, xem xét một số báo cáo khác của Chính phủ, trong đó có báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2020.

Theo dự kiến, chương trình làm việc kỳ họp thứ 11, kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 diễn ra trong 12 ngày; khai mạc sáng 24/3 và bế mạc ngày 8/4/2021.

Tại kỳ họp này, bên cạnh công tác xây dựng pháp luật, xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, Quốc hội dành phần lớn thời gian tập trung thời gian cho tổng kết công tác nhiệm kỳ của các cơ quan Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và công tác nhân sự cấp cao Nhà nước. Trong đó, Quốc hội dành khoảng 7 ngày cho công tác kiện toàn một số chức danh lãnh đạo chủ chốt của Nhà nước.

Về kiện toàn một số chức danh lãnh đạo chủ chốt của Nhà nước thời gian qua, Bộ Chính trị đã tiến hành xem xét cẩn trọng cơ sở pháp lý, cơ sở thực tiễn của việc kiện toàn các chức danh lãnh đạo các cơ quan Nhà nước ngay sau Đại hội của Đảng và thống nhất cao cần sớm kiện toàn sắp xếp lại các chức danh lãnh đạo các cơ quan Nhà nước một cách đồng bộ, đáp ứng kịp thời yêu cầu triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Bộ Chính trị cũng đề nghị Trung ương cho thực hiện kiện toàn các chức danh lãnh đạo các cơ quan Nhà nước tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Cùng với đó, Quốc hội sẽ nghe báo cáo và thảo luận về dự thảo báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa XIV của Quốc hội; báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của: Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, TAND Tối cao, Viện KSND Tối cao, Kiểm toán Nhà nước.

Dự thảo Báo cáo công tác nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV khẳng định, trong nhiệm kỳ 2016-2021, Quốc hội đã tập trung ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật (72 luật, 2 pháp lệnh và nhiều nghị quyết có chứa quy phạm pháp luật) để kịp thời thể chế hoá các chủ trương, đường lối của Đảng và tiếp tục cụ thể hóa, đưa Hiến pháp năm 2013 vào cuộc sống. Công tác giám sát của Quốc hội được chú trọng, nội dung giám sát có trọng tâm, trọng điểm, bao quát hầu hết các lĩnh vực, ngày càng nâng cao hiệu lực, hiệu quả, đạt được nhiều kết quả quan trọng, được cử tri, nhân dân đánh giá cao. Việc xem xét báo cáo của các cơ quan được thực hiện khá hiệu quả, thảo luận kỹ lưỡng, công khai, minh bạch, có tính xây dựng, góp phần bảo đảm tổ chức và thực hiện đúng quy định của Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội. Hoạt động đối ngoại của Quốc hội được triển khai hiệu quả, đóng góp quan trọng vào thành công chung của công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước, góp phần duy trì môi trường hòa bình, ổn định cho công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Dự thảo Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021 của Chủ tịch nước nhấn mạnh thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội khóa XIV, trong nhiệm kỳ 2016-2021, Chủ tịch nước đã phối hợp chặt chẽ, tham gia đóng góp những ý kiến xác đáng với Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan chức năng trong việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, nhất là các luật liên quan đến tổ chức, hoạt động của bộ máy Nhà nước, quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa... Chủ tịch nước đã ký Lệnh công bố 72 luật, 2 pháp lệnh đã được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV thông qua.

Về thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn liên quan đến lĩnh vực hành pháp, Chủ tịch nước đã tham gia ý kiến với Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, các ban, bộ, ngành, địa phương trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện các chủ trương, nhiệm vụ lớn mà các nghị quyết của Đảng, Quốc hội đã đề ra, góp phần tích cực vào kết quả hoạt động của bộ máy hành pháp, nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước. Trên cương vị Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Thống lĩnh Lực lượng vũ trang nhân dân, Chủ tịch nước đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổng kết phương thức lãnh đạo của Đảng về cải cách tư pháp, mô hình tổ chức hoạt động của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương qua các thời kỳ. Trên cương vị Nguyên thủ quốc gia, Chủ tịch nước đã có nhiều hoạt động đối ngoại quan trọng, góp phần thực hiện hiệu quả đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước, nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trong khu vực cũng như trên thế giới.

Dự thảo Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Chính phủ nhấn mạnh trong nhiệm kỳ, Chính phủ luôn chấp hành nghiêm túc sự lãnh đạo của Đảng, sự giám sát của Quốc hội; nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm trước nhân dân và đất nước, thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Hiến pháp, pháp luật. Chính phủ chủ động, linh hoạt, sáng tạo, quyết liệt trong quản lý, điều hành các lĩnh vực, vừa thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, vừa xử lý kịp thời những vấn đề đột xuất, phát sinh, trong đó nổi bật là: trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội 4 đề nghị Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, nghị quyết, 107 dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết; ban hành kịp thời và tương đối đầy đủ theo thẩm quyền văn bản quy định chi tiết để tổ chức thi hành pháp luật và đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; đổi mới phương thức làm việc của các cơ quan hành chính Nhà nước gắn với xây dựng Chính phủ điện tử; thúc đẩy phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội; quan tâm phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, cải thiện chất lượng cuộc sống của nhân dân; chủ động, quyết liệt, ứng phó kịp thời, ngăn chặn, kiểm soát tốt đại dịch COVID-19, tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu...

Bên cạnh đó, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chấp hành nghiêm túc sự giám sát của Quốc hội; phối hợp chặt chẽ trong việc chuẩn bị nội dung, xây dựng và thực hiện chương trình các kỳ họp Quốc hội, các phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội; tổ chức phục vụ tốt các hoạt động giám sát chuyên đề của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội. Các thành viên Chính phủ đã trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội, kiến nghị của cử tri với tinh thần trách nhiệm cao, nghiêm túc, thị, thẳng thắn; chấp hành nghiêm túc chế độ cáo Quốc hội và Chủ tịch nước theo quy định.

II - TIN HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẢNG ỦY KHỐI

* Tổng kết thực hiện các Quy định và Hướng dẫn của Trung ương về một số nội dung cụ thể thi hành Điều lệ Đảng

Vừa qua, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Quy định số 29-QĐ/TW, ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương và Hướng dẫn số 01- HD/TW, ngày 20/9/2016 của Ban Bí thư về một số nội dung cụ thể thi hành Điều lệ Đảng. Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và chỉ đạo Hội nghị. 

Để Quy định số 29-QĐ/TW đi vào cuộc sống, Đảng ủy Khối đã tổ chức hội nghị quán triệt đối với đại diện các cấp ủy trực thuộc, đại diện các cấp ủy cơ sở được thí điểm giao một số quyền cấp trên cơ sở và cán bộ các cơ quan tham mưu, giúp việc của đảng ủy cấp trên cơ sở. Chỉ đạo nghiêm túc việc phổ biến, triển khai Quy định số 29-QĐ/TW tới các cấp ủy, chi bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối để thống nhất thực hiện. Đồng thời, chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng năm của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp có nội dung về việc thực hiện Quy định số 29-QĐ/TW. Về Hướng dẫn số 01-HD/TW, dự thảo báo cáo cũng đánh giá công tác quán triệt, triển khai và kiểm tra, giám sát việc thực hiện được Đảng ủy Khối và các cấp ủy quan tâm thực hiện tốt. 

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của Đảng trong doanh nghiệp nhà nước, nhất là hiệu lực, hiệu quả trong thi hành Điều lệ Đảng, phát huy những kết quả đã đạt được, đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương yêu cầu Đảng ủy Khối tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên trong toàn Đảng bộ; đoàn kết xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối, nhất là người đứng đầu cần nêu cao tính Đảng, tuân thủ pháp luật, đặc biệt là vai trò nêu gương; tiếp tục nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng cũng như trình độ chuyên môn, năng lực quản trị doanh nghiệp hiện đại và phương pháp lãnh đạo khoa học.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW cho biết, năm 2021, Đảng ủy Khối sẽ đánh giá kết quả 02 năm thực hiện Hướng dẫn số 17-HD/BTCTW ngày 05/10/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về thực hiện hợp nhất các cơ quan tham mưu, giúp việc của đảng ủy với cơ quan chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng của doanh nghiệp theo Quy định số 69-QĐ/TW của Ban Bí thư. Trên cơ sở đó, đánh giá một cách toàn diện những ưu điểm, hạn chế, tồn tại về mô hình tổ chức và sắp xếp, bố trí cán bộ sau khi hợp nhất; đồng thời đề ra phương hướng, giải pháp để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Quy định 69-QĐ/TW của Ban Bí thư sát với tình hình thực tiễn của doanh nghiệp.

* Ban Chỉ đạo Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" và Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở triển khai nhiệm vụ 2021

Ban Chỉ đạo Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" và Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương vừa qua đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2021. 

* Tại Hội nghị Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, các đại biểu đã nghe công bố Quyết định số 71-QĐ/BCDĐUK, ngày 31/12/2020 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” của Đảng ủy Khối gồm 19 thành viên. Ban Chỉ đạo đã tiến hành sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc phù hợp với chỉ đạo, hướng dẫn mới của Trung ương và Đảng ủy Khối. Các đại biểu dự Hội nghị đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo Chương trình công tác và Thông báo phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Đảng ủy Khối, Trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu Ban Dân vận Đảng ủy Khối (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo) tiếp thu các ý kiến, sớm hoàn thiện để ban hành Chương trình công tác. Để Cuộc vận động đi vào thực chất hơn nữa, đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị các thành viên trong Ban Chỉ đạo nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra trong năm 2021, chú trọng tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tích cực thực hiện Cuộc vận động.

* Cùng ngày, tại Hội nghị Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của Đảng ủy Khối, các đại biểu đã nghe công bố Quyết định số 69-QĐ/ĐUK, ngày 31/12/2020 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở gồm 20 đồng chí.

Các đại biểu đã phân tích tình hình thực tế trong giai đoạn mới, cho ý kiến chi tiết vào nội dung: Thông báo phân công nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo, Chương trình công tác năm 2021, Kế hoạch kiểm tra thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2021, các nội dung dự thảo đề cương báo cáo tổng kết thực hiện Chỉ thị số 09-CT/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

III - THÔNG TIN NỔI BẬT CỦA TẬP ĐOÀN

* Quý I/2021, TKV nộp ngân sách Nhà nước 4.800 tỷ đồng

Ngày 02/4/2021, Tổng Giám đốc Tập đoàn Đặng Thanh Hải chủ trì hội nghị giao ban trực tuyến điều hành sản xuất kinh doanh tháng 4/2021 tại 2 điểm cầu Hà Nội và Hạ Long.

Trong quý I năm 2021, hoạt động SXKD của TKV diễn ra trong bối cảnh chịu tác động mạnh của đại dịch Covid -19. Trước khó khăn, Tập đoàn đã chỉ đạo các đơn vị quyết liệt triển khai các giải pháp để kiểm soát, phòng, chống dịch bệnh; đồng thời đảm bảo duy trì ổn định sản xuất kinh doanh.

Kết quả, đến hết tháng 3, các chỉ tiêu chính của Tập đoàn hoàn thành từ 24-26% KH năm. Trong đó, Tập đoàn đã thực hiện bốc xúc 43,4 triệu m3 đất đá; đào 53.355 mét lò; sản xuất 9,78 triệu tấn than nguyên khai; tiêu thụ 10,3 triệu tấn than. Riêng trong tháng 3, Tập đoàn đã sản xuất 3,85 triệu tấn than nguyên khai, tiêu thụ 3,63 triệu tấn. Các khối sản xuất khoáng sản, alumin, điện và vật liệu công nghiệp đều hoàn thành tốt kế hoạch với sản lượng Alumin quy đổi đạt 355.751 tấn, sản lương điện 2,47 tỷ kWh…

Doanh thu 3 tháng đầu năm 2021 toàn Tập đoàn ước đạt 28.544 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước 4.800 tỷ đồng. Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn do tác động của dịch Covid, song TKV vẫn đảm bảo việc làm ổn định cho hơn 96 ngàn CNCB với thu nhập bình quân đạt 12,2 triệu đồng/người/tháng.

Triển khai nhiệm vụ tháng 4/2021, Tổng Giám đốc Tập đoàn Đặng Thanh Hải yêu cầu thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ và các Bộ ngành, của TKV về phòng chống dịch Covid-19, mục tiêu phải kiểm soát được dịch bệnh đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh trong trạng thái bình thường mới. Bên cạnh đó, TKV quyết tâm thực hiện tốt kế hoạch SXKD. Các đơn vị sản xuất than lộ thiên cần tập trung hạ moong, ra than trước mùa mưa bão, phấn đấu sản lượng 6 tháng đạt 53% kế hoạch năm. Về tiêu thụ than, cần tiếp tục bám sát tình hình vận hành và nhu cầu sử dụng than của các nhà máy nhiệt điện để có sự chủ động trong việc lập kế hoạch tiêu thụ, chủ động trong điều hành sản xuất. Đồng thời, tăng cường chế biến các loại than cục, than cám chất lượng cao, nắm bắt thị trường để sẵn sàng tăng thị phần tiêu thụ.

Các đơn vị đặc biệt lưu ý tăng cường công tác đảm bảo an toàn lao động và an ninh trật tự. Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Ngọc Cơ tại hội nghị kiểm điểm công tác AT- VSLĐ năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 tại thông báo số 32/TB-TKV ngày 15/03/2021. Tích cực triển khai kế hoạch phòng chống mưa bão năm 2021, xử lý dứt điểm các công trình bờ chắn tường bao, hồ đập phòng chống mưa bão xong trước Cốc vũ và thực hiện tốt công tác môi trường, nhất là môi trường vùng Cẩm Phả. Tăng cường kiểm tra bảo vệ tài nguyên ranh giới mỏ và hoạt động khai thác theo chỉ đạo của Tập đoàn tại văn bản số 687/TKV-KCM, TN, BV ngày 25/02/2021.

Theo kế hoạch, trong tháng 4/2021, Tập đoàn sản xuất 3,5 triệu tấn than nguyên khai, than tiêu thụ 3,88 triệu tấn, bóc xúc đất đá 16,3 triệu m3; đào lò 22.400m. Sản xuất Alumina 112.000 tấn, tinh quặng đồng 9000 tấn, đồng tấm 1.300 tấn, kẽm thỏi 1.000 tấn, phôi thép 19.500 tấn. Sản xuất điện: 970 triệu Kwh.

* Phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ, xây dựng TKV phát triển vững mạnh

Ngày 22/3, Đoàn Thanh niên Tập đoàn TKV và Đoàn Than Quảng Ninh (TQN) long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2021).

Trong diễn văn kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021) đã ôn lại truyền thống vẻ vang 90 năm xây dựng, trưởng thành và cống hiến cho cách mạng, dân tộc của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Những thành quả, những tấm gương tiêu biểu của thanh niên Việt Nam qua từng thời kỳ đã tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, của tuổi trẻ Việt Nam “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, khẳng định sâu sắc thêm niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường đi lên CNXH của đất nước.

Cùng với tuổi trẻ cả nước, tuổi trẻ TKV dưới sự quan tâm chỉ đạo và tạo điều kiện của Đảng ủy Tập đoàn, Đảng ủy TQN, của cơ quan chuyên môn, Công đoàn TKV, công tác Đoàn và phong trào thanh niên của TKV luôn có sự đổi mới, phát triển. Vai trò của tổ chức Đoàn được khẳng định, góp phần quan trọng vào kết quả hoạt động SXKD của Tập đoàn và các đơn vị, đóng góp tích cực trong phong trào thanh niên tỉnh Quảng Ninh và Khối Doanh nghiệp TW.

Bên cạnh đó, Đoàn TQN và Đoàn TN TKV đã tăng cường công tác giáo dục truyền thống, định hướng lý tưởng, đạo đức cách mạng cho ĐVTN. Các hoạt động được tổ chức thường xuyên và đa dạng hoá về hình thức, mang lại hiệu quả thiết thực, xây dựng các thế hệ thanh niên có lý tưởng và hoài bão khát vọng vươn lên. Các phong trào thi đua yêu nước được phát động liên tục tạo khí thế sôi nổi trong cán bộ ĐVTN Tập đoàn, phong trào xung kích trong lao động sản xuất được tổ chức thường xuyên thông qua đảm nhận các công trình thanh niên và thi đua hoàn thành vượt mức kế hoạch. Đặc biệt, trước những thách thức của ngành do dịch Covid-19 gây ra, vai trò của Đoàn TN Tập đoàn và Đoàn TQN càng được khẳng định rõ nét. Từ thực tiễn hoạt động sôi nổi của tuổi trẻ Tập đoàn, đã xuất hiện những thanh niên tiêu biểu, xuất sắc trên các lĩnh vực. Đó là những cán bộ, đoàn viên luôn đi đầu đảm nhận thực hiện các nhiệm vụ SXKD; những ĐVTN phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật phục vụ sản xuất được các cấp bộ ngành, đoàn thể Trung ương, địa phương ghi nhận biểu dương…

Ghi nhận và biểu dương những đóng góp của tuổi trẻ Tập đoàn cho ngành Than - Khoáng sản, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Lê Minh Chuẩn gửi lời chúc mừng nồng nhiệt đến các thế hệ cán bộ Đoàn và toàn thể ĐVTN Tập đoàn TKV nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

 Đồng chí khẳng định, sự lớn mạnh của TKV hôm nay không thể không nhắc đến những đóng góp lớn lao của lực lượng đoàn viên thanh niên. Với đặc thù sản xuất và hệ thống chính trị của TKV, Đoàn TQN và Đoàn TN Tập đoàn đã luôn bám sát sự lãnh đạo của Đảng ủy TKV và Đảng ủy TQN, sự chỉ đạo của Đoàn cấp trên và thực tế sản xuất, cùng chung mục tiêu xây dựng TKV phát triển vững mạnh. Các phong trào, hoạt động của Đoàn và tuổi trẻ TKV đã đóng góp tích cực vào thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ của TKV, đặc biệt là xung kích đi đầu trong áp dụng KHCN, cơ giới hóa, tự động hóa, tin học hóa, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất…, khẳng định sức trẻ, trí tuệ, lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ, xứng đáng với niềm tin của Đảng và Nhà nước, của Đảng bộ Tập đoàn và Đảng bộ TQN.

Trong thời gian tới, Đoàn TN TKV và Đoàn TQN cần tăng cường phối hợp hiệu quả các hoạt động, nhất là trong công tác tuyên truyền, giáo dục thực hiện nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Đại hội lần thứ III của Đảng bộ TKV và Đại hội lần thứ V của Đảng bộ TQN. Xác định rõ mục tiêu, chương trình hành động của tổ chức Đoàn, khơi dậy khát vọng, hoài bão, cống hiến của tuổi trẻ TKV, không ngừng nâng cao trình độ, tay nghề, kỹ năng làm việc, tác phong công nghiệp, làm chủ KHCN và yêu cầu ngày càng cao của sản xuất. Phát huy truyền thống “Kỷ luật và đồng tâm” và tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ, xây dựng TKV phát triển bền vững, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh.

Nhân dịp này, Đoàn TQN vinh dự được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì có thành tích xuất sắc trong công tác. Tập đoàn TKV cũng tặng bằng khen cho Đoàn TQN và Đoàn TN Tập đoàn; Trung ương Đoàn tặng Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” cho 10 cá nhân có thành tích đóng góp, xây dựng tổ chức Đoàn.

* Hai cán bộ Đoàn của Đoàn Than Quảng Ninh nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng

Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2021 “gọi tên” 2 cán bộ Đoàn năng nổ, đầy nhiệt huyết của Vùng mỏ Quảng Ninh Anh hùng. Đó là đồng chí Lê Thế Anh - Bí thư Đoàn Thanh niên Công ty CP than Mông Dương - Vinacomin và đồng chí Lê Hùng Thắng - Bí thư Đoàn Thanh niên Công ty CP than Vàng Danh - Vinacomin.

Người giữ “ngọn lửa Đoàn”

Trưởng thành từ chính “cái nôi” của giai cấp Công nhân vùng Mỏ, Thế Anh là người thẳng thắn, bộc trực, bày tỏ quan điểm trước mọi vấn đề. Là Bí thư Đoàn cơ sở với gần 1.200 đoàn viên, anh đã cùng BCH Đoàn Thanh niên Công ty xây dựng nhiều chương trình hoạt động, triển khai nhiều biện pháp cụ thể, các cách làm hay để vận động ĐVTN tích cực tham gia lao động sản xuất góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị tại đơn vị và tổ chức nhiều hoạt động phong trào thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia, tạo hiệu quả tích cực, được các cấp bộ Đoàn ghi nhận và khen thưởng.

Ở vai trò đội trưởng Đội Thanh niên xung kích ĐTN Công ty, anh đã chỉ đạo đội thực hiện hoàn thành nhiều công trình, trong đó có những công trình được Đoàn Than Quảng Ninh gắn biển, tuyên dương như: “Tuyến vận tải mức (+20 -:- -115) khu Trung tâm"; công trình “Xây tường chắn khí các đường lò khu vực Cánh Đông”, công trình “Lắp đặt giá thủy lực di động lò chợ mức (-120 -:- -160) K8 Vũ Môn”, công trình “Đào chống thượng Khai thác mức (-120 -:- -100) L7 Cánh Tây…

Ngoài ra, Thế Anh được các Đoàn cơ sở thuộc Đoàn Than vùng Cẩm Phả tin tưởng bầu là Cụm trưởng. Hiểu rõ sự tín nhiệm đó, Lê Thế Anh đã nỗ lực để Chỉ đạo Đoàn Thanh niên Công ty phối hợp với các Đoàn cơ sở cụm vùng Cẩm Phả xây dựng các kế hoạch, chương trình hoạt động cụ thể, tổ chức các chương trình giao lưu VHTT, hành trình khám phá miền biên giới thiêng liêng, tặng quà bộ độ chiến sỹ và học sinh có hoàn cảnh khó khăn vùng sâu vùng xa biên giới hải đảo… tạo sự đoàn kết gắn bó thống nhất trong Cụm.

Đảm nhận nhiều trọng trách, từ UV BCH Đoàn Than Quảng Ninh, UV BCH-Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy, Công đoàn Công ty, cũng đã từng được vinh dự nhận nhiều giải thưởng các cấp, nhưng khi biết mình là một trong 2 cán bộ Đoàn đại diện cho tuổi trẻ TKV và Tỉnh Quảng Ninh được tuyên dương với giải thưởng Lý Tự Trọng - một sự ghi nhận những cố gắng không mỏi trong học tập, lao động, công tác, trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, anh vẫn không khỏi xúc động. Người “giữ lửa” Đoàn bộc bạch: “Đây là một sự động viên lớn không chỉ riêng cá nhân Thế Anh mà còn tạo động lực để đội ngũ cán bộ đoàn và tuổi trẻ ngành Than không ngừng rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành, tiếp tục đóng góp trí tuệ và sức trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Thủ lĩnh Đoàn xuất sắc tiêu biểu của Than Vàng Danh

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình thợ mỏ truyền thống trên đất mỏ Vàng Danh, Lê Hùng Thắng đã ấp ủ thi vào trường Đại học Mỏ địa chất ngay khi còn học phổ thông. Khi thi đỗ, suốt 5 năm học tại nhà trường, Thắng luôn học tập tốt và tích cực tham gia các hoạt động của Đoàn trường; là một cán bộ Đoàn tiêu biểu xuất sắc của trường nhiều năm liền. Sau khi tốt nghiệp đại học, Thắng về lại quê hương và xin vào làm tại Công ty than Vàng Danh đồng thời kiên trì hoàn thành chương trình học Cao học.

Trải qua nhiều công việc khác nhau từ công nhân trực tiếp sản xuất, cán bộ đoàn chuyên trách, Phó Bí thư rồi Bí thư Đoàn thanh niên Công ty, là “thủ lĩnh” của 2174 Đoàn viên, Thắng cùng BCH Đoàn Thanh niên Công ty đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, thu hút được đông đảo ĐVTN tham gia, tạo hiệu quả tích cực, như: đảm nhận nhiều công trình góp phần tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, xung kích trong công tác vệ sinh công nghiệp, bảo vệ môi trường… được lãnh đạo Công ty và Đoàn cấp trên ghi nhận.

Là Chủ nhiệm Câu lạc bộ Kỹ sư trẻ tài năng, Thắng đã góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của câu lạc bộ, phát huy sức sáng tạo của các kỹ sư trẻ để mang lại nhiều sáng kiến hợp lý hóa có giá trị và mang lại hiệu quả thiết thực. Một trong số đó là “Sáng kiến chế tạo máy bua mìn bằng than bùn” của Đoàn TN Công ty đã được ghi vào sổ vàng Sáng tạo Việt Nam 2020; 01 đồng chí đoàn viên được nhận giải thưởng "Người thợ trẻ giỏi toàn quốc" và nhiều đoàn viên thanh niên Than Vàng Danh được tuyên dương Tài năng trẻ cấp Đoàn Than và Tỉnh Đoàn Quảng Ninh.

Dù đảm nhận nhiều vai trò, nhưng ở vị trí nào Thắng cũng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Những nỗ lực của cá nhân Thắng đã được ghi nhận bằng nhiều giấy khen, bằng khen và giải thưởng của các cấp trao tặng. Thắng là xứng đáng là một “thủ lĩnh Đoàn” tiêu biểu xuất sắc, một tấm gương về sức trẻ để đoàn viên thanh niên Than Vàng Danh tin tưởng, ủng hộ và học tập theo.

IV - MỘT SỐ VĂN BẢN CHỈ ĐẠO CỦA ĐẢNG ỦY TẬP ĐOÀN

- Kế hoạch số 234-KH/ĐU, ngày 04/03/2021 của Đảng ủy TKV về sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

- Kế hoạch số 235-KH/ĐU, ngày 04/03/2021 của Đảng ủy TKV về công tác đào tạo, bồi dưỡng năm 2021.

- Quyết định số 240/QĐ-TKV, ngày 08/3/2021 của Hội đồng thành viên Tập đoàn về kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

- Quyết định số 188-QĐ/ĐU, ngày 11/3/2021 của Đảng ủy Tập đoàn về phê duyệt kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn nhiệm kỳ 2020-2025.

- Hướng dẫn số 251-HD/ĐU, ngày 18/3/2021 của Đảng ủy Tập đoàn về triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo”./.

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên