6 tháng đầu năm, Than Nam Mẫu đạt lợi nhuận 88% kế hoạch năm
Thứ Tư, ngày 12/07/2017

Mặc dù 6 tháng đầu năm 2017, Than Nam Mẫu gặp khó khăn do tiêu thụ than chậm, một số lò chợ có điều kiện địa chất biến động, áp lực mỏ lớn. Tuy nhiên với tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, chủ động triển khai các giải pháp tích cực và đồng bộ, nên Công ty đã đạt lợi nhuận 26,5 tỷ/30 tỷ 226 triệu đồng, đạt 88% kế hoạch năm 2017.

Cũng trong 6 tháng đầu năm 2017, năng suất lao động của Than Nam Mẫu đạt 35,14 tấn/32,57 tấn/người/tháng, đạt 110,3% kế hoạch năm; sản lượng than nguyên khai đạt trên 1 triệu tấn; thu nhập bình quân 11.750.000 đồng/người/tháng/11.166.000 đồng/người/tháng, đạt 105,2% kế hoạch năm; tình hình tai nạn lao động và sự cố thiết bị đều giảm đáng kể so với cùng kỳ năm 2016.