6 tháng đầu năm: Công ty CP Vật tư hoàn thành 56,5% kế hoạch năm
Thứ Ba, ngày 10/07/2018

Với sự chủ động và linh hoạt trong công tác quản lý điều hành của Ban lãnh đạo Công ty cùng sự nỗ lực, cố gắng của CBCNV, kết thúc 6 tháng đầu năm 2018, Công ty CP Vật tư đã sản xuất kinh doanh vật tư thiết bị dự kiến đạt 58,4% KH năm; tiêu thụ dầu DO ước đạt 53,7% KH năm; tiêu thụ dầu nhờn COMINLUB ước đạt 48,2% KH năm; giá trị kinh doanh vật tư phụ tùng ước đạt 50% KH năm; tổng giá trị sản xuất ước đạt 275.132 triệu đồng, bằng 56,5% kế hoạch năm.

Trong thời gian tới tình hình kinh tế còn diễn biến khá phức tạp, thời tiết nắng nóng, mưa bão, môi trường sản xuất kinh doanh không thuận lợi… trước những thách thức đó Công ty cần tập trung vào các nhiệm vụ chính như: Triển khai hệ thống cấp phát dầu tự động trong toàn Tập đoàn, quản lý tốt kho xăng dầu; sản xuất và tiêu thụ dầu Cominlub phấn đấu đạt 4,5 triệu lít/năm; xúc tiến vận chuyển dầu vào khu vực Tây Nguyên mở rộng thị trường tiêu thụ; nghiên cứu các nguyên liệu giúp giảm giá đầu, tăng tuổi thọ động cơ, thử nghiệm thực tế trên các phương tiện hiện có của đơn vị.