“Tin tưởng, lạc quan nhưng không chủ quan”
Thứ Ba, ngày 13/02/2018

Đó là nhắn nhủ của Tổng Giám đốc Tập đoàn Đặng Thanh Hải về tinh thần chung trong toàn TKV khi thực hiện kế hoạch năm 2018 tại hội nghị đầu tiên quan trọng của năm mới - Hội nghị triển khai kế hoạch phối hợp kinh doanh và ký hợp đồng khai thác sàng tuyển than, khoáng sản năm 2018.

Ảnh Hùng Mạnh

Bước vào tuần đầu, tháng đầu của năm 2018, hơn 11 vạn thợ mỏ TKV đã rộn ràng một khí thế, đầy tin tưởng vào những điều tốt đẹp trong năm mới. Sở dĩ CNCB Tập đoàn có được niềm tin vững chãi ấy, bởi năm 2017 vừa qua là năm rất đặc biệt với TKV. Dù đối mặt và vượt qua vô vàn khó khăn như đặc thù về sản xuất, tiêu thụ than; chính sách của Nhà nước có sự thay đổi đối với ngành Than; nhu cầu than của các nhà máy nhiệt điện giảm mạnh do thuỷ điện huy động tối đa… Nhưng khi kết thúc năm, TKV đã ghi dấu ấn quan trọng khi bằng những cố gắng vượt bậc của tập thể CNCB toàn Tập đoàn, đã từng bước vượt khó, ổn định sản xuất, việc làm, thu nhập cho người lao động được đảm bảo, hiệu quả SXKD tăng cao so với cùng kỳ năm trước cũng như chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho thực hiện kế hoạch năm sau. Đây cũng là năm đầu tiên tất cả các lĩnh vực của

Tập đoàn từ than, khoáng sản, điện, cơ khí, hoá chất… đều có lãi, nhất là các sản phẩm khoáng sản (tiêu biểu là alumin) có sự tăng trưởng vượt bậc cả về số lượng và giá bán. Cùng với bước đà quan trọng từ những kết quả đã đạt được trong năm 2017, thợ mỏ TKV hoàn toàn có thể lạc quan khi năm 2018, thị trường dự báo tốt hơn, giá một số loại khoáng sản trên thế giới có chiều hướng tăng trở lại.

“Tin tưởng, lạc quan nhưng không được chủ quan” - Tổng Giám đốc đã đặc biệt lưu ý. Bởi bên cạnh những thuận lợi, năm 2018, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, kinh tế thế giới có xu hướng tăng trưởng cao hơn nhưng không đồng đều và còn nhiều rủi ro; cuộc cách mạng lần thứ 4 tác động trên nhiều phương diện vừa là cơ hội nhưng cũng vừa là thách thức; việc cơ cấu lại nền kinh tế, các ngành, lĩnh vực trọng yếu đòi hỏi nguồn lực và thời gian thực hiện; cùng với đó là hàng loạt những khó khăn TKV phải đối mặt. Do vậy, với mục tiêu chung “An toàn - Đổi mới - Phát triển”, mục tiêu điều hành kế hoạch năm 2018 của TKV là: Điều hành sản xuất theo nhu cầu thị trường, đầu tư hợp lý phát triển bền vững các ngành nghề than, khoáng sản, điện lực và các ngành công nghiệp, dịch vụ hỗ trợ phù hợp; triển khai thực hiện hiệu quả Đề án tái cơ cấu, trọng tâm là tái cơ cấu kỹ thuật - đổi mới công nghệ, hoàn thiện tổ chức, cơ chế quản lý, tinh giản lao động để tăng năng suất, giảm chi phí, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm, đảm bảo tăng trưởng hợp lý, hiệu quả, bền vững. Cải thiện tiền lương, điều kiện làm việc và phúc lợi cho người lao động, đặc biệt là đội ngũ thợ lò.

Những bản hợp đồng phối hợp kinh doanh giữa Tổng Giám đốc và các đơn vị thành viên cũng đã in hằn những nét chữ ký. Và cùng những cái bắt tay thật chặt, nụ cười tươi, năm mới 2018 hứa hẹn sẽ là một năm nỗ lực của toàn Tập đoàn, quyết tâm hoàn thành thắng lợi những mục tiêu đã định.