• 20:41 Thứ Ba, 21.8/2018
  kỷ luật đồng tâm
  Đồng hành cùng phát triển
  Thứ Tư, ngày 15/08/2018
  Trước những khó khăn cũng như thuận lợi trong quá trình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty Tuyển than Cửa Ông, Công đoàn Công ty đã thể hiện...
  Giọt mặn trưa hè
  Thứ Ba, ngày 07/08/2018
  Có những người ngày ngày đối diện với hàng tấn than, nhưng họ lại không phải những người thợ mỏ. Đối với họ, niềm vui đơn giản lắm. Đó là khi ông trời...
  Nghị quyết của BTV Đảng uỷ Tập đoàn về lãnh đạo, chỉ đạo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong Tập đoàn TKV giai đoạn 2017-2020