10:54 ICTThứ Năm, 27/06/2019
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited

Tạp chí Than - Khoáng sản

Thông điệp từ trái tim...Thông điệp từ trái tim...Ngày đăng: 12/06/19

Làm thế nào để TKV ngày một phát triển? Làm gì để TKV vững vàng với vai trò đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia?... Những câu hỏi đó cũng là khát...

Đơn vị thành viên