• 21:20 Thứ Hai, 19.3/2018
    Cơ quan Tập đoàn phải gương mẫu đi đầu
    Thứ Hai, ngày 19/03/2018
    Đó là lời khẳng định của Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Lê Minh Chuẩn tại Hội nghị người lao động (NLĐ) cơ quan Tập đoàn năm 2018 được tổ chức sáng nay (19/3/2018) tại Hà Nội.
    kỷ luật đồng tâm
    Nhằm chấn chỉnh lại công tác giao ca nhật lệnh tại các đơn vị, Tập đoàn đang rà soát, thống nhất nội dung để ban hành mẫu biểu chung về công tác “giao...